PROCURI

Procură vânzare imobil

Procura de vânzare al unui imobil este un contract de mandat prin care proprietarul imobilului (mandantul) o împuterniceşte pe o altă persoana (mandatar) să vândă respectivul imobil.

Pentru că actul pe care urmeaza să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la notariat), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementată de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi.

Acte necesare

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant) și (dacă este cazul) certificat de căsătorie vânzător. ;
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite  să vândă imobilul (mandatar);
  • actul de proprietate al imobilului, in original, documentatia cadastrala si incheierea de intabulare (daca exista);
  • antecontractul de vânzare-cumpărare (dacă există);