PROCURI

Procură generală de administrare imobil

Procura de administrare a unui imobil este un act notarial prin care proprietarul bunului împuterniceşte o altă persoană să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare şi conservare cu privire la imobilul respectiv. Procura se poate încheia la orice  birou notarial din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulat.

Acte necesare

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
  • actul de proprietate al  imobilului;
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să administreze imobilul (mandatar).