Procuri

Lista procurilor notariale realizate de biroul nostru

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastra. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau a unei instituții bancare.

Programul biroului:

LUNI – JOI 9:00 – 16:00
VINERI 9:00 – 14:00

Mobil: 0770.237.762
Fax: 031.436.09.10

Bld. Ion Mihalache nr. 65, et. 1, ap. 3, sector 1, cod postal 011174, Bucuresti