Diverse declarații notariale

Informații referitoare la declarațiile notariale

De asemenea, realizăm și următoarele declarații:

DECLARAŢIE-CONSIMŢĂMÂNT PENTRU REPRODUCERE MEDICALĂ ASISTATĂ DE UN TERŢ DONATOR

DECLARAŢII PENTRU TRANSPLANT PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 95/2006