Alte acte

Legalizari, acte divort si alte documente notariale

Divorțul pe cale notarială

 

In cazul divorţului prin procedura notarială este admisibilă reprezentarea, dar numai la depunerea cererii de divorţ, situaţie în care mandatul (procura specială încheiată în formă autentică) va cuprinde acordul soţului reprezentat (mandantului) cu privire la toate elementele menţionate în cerere. În mandatul de reprezentare la depunerea cererii de divorţ se va menţiona că termenul comunicat mandatarului, conform art. 376 Cod civil, este termen în cunoştinţă pentru soţul reprezentat. Lipsa din mandatul de reprezentare a unuia din elementele menţionate în cerere atrage respingerea cererii de divorţ.

După înregistrarea cererii de divorţ la RNECD şi în registrul de divorţuri de la biroul notarial, notarul public va sesiza autoritatea competentă în vederea efectuării raportului de anchetă psihosocială, dacă soţii au copii minori.

În situaţia în care pe parcursul procedurii divorţului unul din soţi decedează, căsătoria încetează prin deces, iar procedura divorţului se clasează.

După eliberarea certificatului de divorţ, foştii soţi pot solicita notarului public  autentificarea unei convenţii de lichidare a regimului matrimonial.

În cadrul procedurii divorţului cu copii minori, audierea minorilor cu vârsta peste 10 ani se face de către notarul public după realizarea, de către organele abilitate, a raportului de anchetă psihosocială.

În urma constatării divorţului, notarul public, pe baza înţelegerii soţilor, va stabili părintele cu care va locui minorul, întrucât potrivit art. 400 Cod civil copilul nu poate locui decât la unul dintre părinţi.

Dacă în urma analizării cererii de divorţ şi a documentelor depuse la dosar rezultă că nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile legale, notarul public va întocmi o încheiere de respingere a cererii de divorţ, părţile fiind îndrumate să se adreseze instanţei, conform art. 374 Cod civil. În acest caz, respingerea cererii de divorţ trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, motivul respingerii cererii de divorţ, precum şi îndrumarea părţilor către instanţă.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale celor doi soţi;
  • certificatele de naştere;
  • certificatul de căsătorie.
  • certificate de naștere copii minori (dacă este cazul)
  • cerere completată în fața notarului