PROCURI

Procură eliberare pașaport minor

Procura pentru eliberarea paşaportului copilului minor este un act notarial (contract de mandat) prin care un părinte îl împuterniceşte pe celălalt părinte sau o terţă persoană să solicite eliberarea unui paşaport simplu pentru copilul lor minor.

Potrivit legii (Art. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate), pentru minor, cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu se formulează de către:

 • a) ambii părinţi;
 • b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
 • c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • e) unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege (când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil);
 • f) părintele supravieţuitor;
 • g) reprezentantul legal al minorului;
 • h) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

Documente necesare pentru eliberare procura pasaport minor:

 • actul de identitate al persoanei care da procura (mandantul), in original;
 • certificatul de nastere al minorului, in original;
 • copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite sau datele acesteia.