PROCURI

Procură eliberare / ridicare diverse acte

Acte necesare:

  • actul de identitate al părții care da procura, în original;
  • pe lângă actul menţionat mai sus, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente;