PROCURI

Procură reprezentare succesiune

Moştenitorul care, din diferite motive, nu se poate prezenta la dezbaterea succesiunii prin notariat, are posibilitatea să încheie o procură notarială în formă autentică prin care să desemneze o altă persoană să îl reprezinte în cadrul procedurii succesorale notariale.

Moștenitorul aflat în străinătate și care nu poate veni în țară are posibilitatea să încheie acest tip de procură la consulatul României din țara în care se află.

Acte necesare

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea (mandant), în original;
  • certificatul de deces al defunctului;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar);