PROCURI

Procură semnătură electronică

Acte necesare:

  • cartea de identitate a administratorului societății sau, după caz, a reprezentantului PFA;
  • copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite să depună declarațiile online;
  • certificatul de înregistrare fiscală al societății/persoanei fizice autorizate (“CUI-ul”).
  • certificat constatator – se poate obține și la notariat prin aplicația RECOM Online
  • stampila societatii
  • actul constitutiv al societatii