PROCURI

Procură judiciară

Prin procura judiciară, o persoană care are sau urmează să aibă calitatea de parte într-un dosar aflat pe rolul unei instanţe judecatoreşti, poate împuternici un terţ (mandatarul), după caz, să introducă cererea de chemare în judecată, să o reprezinte la orice termen sau înfăţişare, să propună probe și să efectueze diferite acte procedurale în respectiva cauză.

Acte necesare pentru procura judiciară

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea (mandant), în original;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar) sau datele acestuia de identificare;
  • datele dosarului, dacă acesta există (instanța pe rolul căreia se află, număr, obiect, termen etc.)