PROCURI

Procură cumpărare imobil

Procura notarială de cumpărare a unui imobil (apartament, casă sau teren) este un contract de mandat prin care o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar) să o reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil la un anumit preț, sau, după caz, la un preț negociat de către mandatar.

Pentru că actul pe care urmeaza să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la un birou notarial), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementat de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi.

Acte necesare

  • actul de identitate al mandantului;
  • certificat de casatorie cumparator (daca este cazul);
  • pe lângă actul menţionat mai sus, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente;