Contracte

Contract de închiriere

Contractul de închiriere este înscrisul prin care o persoană se obligă să-i asigure alteia folosinţa temporară, totală sau parţială a unei suprafeţe locative în schimbul unei sume de bani (“chiria”).

Contractul de închiriere se înregistrează la organele fiscale teritoriale şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu date precum valoarea chiriei lunare sau locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor.

Acte necesare:

Pentru locator

  • act de identitate
  • certificat de casatorie
  • act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
  • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

Pentru locatar

  • act de identitate
  • pentru persoanele juridice, actele de funcţionare