Contracte

Contract de comodat locuință

Împrumutul de folosinţă (comodatul) este un contract prin care o persoană, numită comodant, remite spre folosinţă temporară unei alte persoane, numită comodatar, un lucru determinat cu obligaţia pentru acesta din urmă de a-l restitui în natură, în individualitatea sa. Caractere juridice: contract real; esenţialmente gratuit; unilateral.

Acte necesare:

Pentru comodant:

  • Act de identitate
  • Act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)
  • certificat de căsătorie proprietari (dacă este cazul);
  • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • extras CF informare;

Pentru comodatar:

  • Act de identitate
  • Pentru persoanele juridice, actele de funcţionare