Contracte

Contract de comodat auto

Contractul de comodat auto sau împrumutul de folosinţă al unei maşini este un contract prin care o persoană, numită comodant, remite gratuit, spre folosinţă temporară, unei alte persoane, numită comodatar, automobilul respectiv, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură, în individualitatea sa.

Acte necesare:

  • acte de identitate părți;
  • talonul şi cartea de identitate a maşinii;
  • pentru persoane juridice, act constitutiv, hotărâre AGA;
  • pentru autoturismul deţinut de comodant prin contract de leasing, este necesar şi acordul firmei de leasing cu privire la încheierea contractului de comodat – adresă emisă de societate în acest sens.