Declaraţii notariale în materie succesorală

Informatii referitoare la declaratiile notariale

Declarație de neacceptare a moștenirii

 

Prin declarația de neacceptare a succesiunii (moștenirii), persoanele care nu au acceptat şi nici nu au renunţat la succesiune în termenul legal de un an de la decesul defunctului, pot declara în faţa notarului că nu au realizat acte de acceptare tacită a moștenirii în acest termen, rămânând astfel străine de moștenire.

Acte necesare:

  • actul de identitate și certificatul de naștere al persoanei care declară că nu a acceptat succesiunea (original);
  • certificatul de deces al defunctului;

Declaraţia de neacceptare poate fi dată numai individual şi trebuie să se refere la un singur defunct.

Alte declarații din această categorie