Declaraţii notariale în materie succesorală

Informatii referitoare la declaratiile notariale

Declarație de acceptare a succesiunii

 

Declaraţia de acceptare a succesiunii este actul notarial prin care succesibilul (persoana care îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea moşteni) îşi însuşeşte explicit titlul sau calitatea de moştenitor, consolidând transmisiunea moştenirii realizată de plin drept la data decesului defunctului.

Succesibilul care doreşte să accepte succesiunea poate să dea această declaraţie numai în termenul de opţiune succesorală de un an de la data decesului prevăzut de art. 1103 din noul Cod Civil, la orice notar public din România sau la Consulatele României (pentru cetăţenii aflaţi în străinătate).

Declaraţia de acceptare vizează doar întreaga succesiune. Cu alte cuvinte, cel care care doreşte să moştenească nu poate accepta doar o parte din succesiune şi să renunţe la cealaltă parte (de ex., să accepte un bun imobil lăsat de defunct, dar nu şi creditul neachitat de către acesta din urmă). Este de reţinut însă că moştenitorii legali şi legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile şi sarcinile moştenirii numai cu bunurile din masa succesorală, proporţional cu cota fiecăruia.

Acte necesare

  • actul de identitate al persoanei care acceptă succesiunea (original);
  • certificatul de naştere al persoanei care acceptă moştenirea și certificatul de căsătorie, după caz;
  • certificatul de deces al defunctului;

Alte declarații din această categorie