Alte acte

Legalizari, acte divort si alte documente notariale

Legalizare copii de pe înscrisuri

 

Notarul public eliberează copii legalizate numai de pe înscrisurile originale prezentate de părţi, astfel cum au fost emise în starea lor iniţială, după confruntarea copiei cu originalul.
În cazul legalizării copiei de pe acte de identitate sau titluri de călătorie, în încheierea de legalizare se va menţiona scopul în care urmează a fi folosită copia.
Se pot legaliza copii atât de pe un înscris original în întregime, cât şi de pe părţi determinate ale acestuia, cu condiţia să nu se denatureze înţelesul integral al înscrisului.
Acte necesare:
  • inscrisul original pentru care se solicita copia legalizata;
  • actul de identitate al solicitantului.

Alte acte din această categorie