Diverse declarații notariale

Informatii referitoare la declaratiile notariale

Declarație de revocare a unei procuri notariale

 

Mandantul poate oricând revoca mandatul, indiferent de forma în care contractul de mandat a fost încheiat şi chiar dacă a fost declarat irevocabil. Împuternicirea dată unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere revocă mandatul iniţial.

Acte necesare:

  • actul de identitate al părții care a făcut împuternicirea (mandant), în original;
  • procura (contractul de mandat);

Alte declarații din această categorie

De asemenea, realizăm și următoarele declarații:

DECLARAŢIE-CONSIMŢĂMÂNT PENTRU REPRODUCERE MEDICALĂ ASISTATĂ DE UN TERŢ DONATOR

DECLARAŢII PENTRU TRANSPLANT PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 95/2006