Declaratii notariale minori si familie

Informatii referitoare la declaratiile notariale

Declaraţia soților privind ultima locuinţă comună în cadrul divorțului notarial

 

Prin ultima locuinţă comună se înţelege ultima locuinţă în care au convieţuit soţii. Dovada ultimei locuinţe comune se face, după caz, cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa comună a acestora, ori, dacă nu se poate face dovada în acest fel, prin declaraţie autentică pe propria răspundere a fiecăruia dintre soţi, din care să rezulte care a fost ultima locuinţă comună a acestora. Declaraţia se va consemna în cererea de divorţ şi în încheierea de admitere a cererii de divorţ.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale ambilor soți;
  • certificatul de căsătorie;

Alte declarații din această categorie